Wolfgang Tiede


English version/английская версия/englische Version/Version anglaise
русская версия/russische Version/Russian version/Version russe
English version Russian version
englische Version russische Version

 
French version/französische Version/французская версия/Version française
deutsche Version/немецкая версия/German version/Version allemande
French version German version
französische Version deutsche Version

 
Español/spanische Version
Spanish version Serbian version
spanische Version serbische Version

 
Moldovan Version
Moldovan version Romanian version
moldauische Version rumänische Version

 
Croatian/kroatische Version
Croatian version Macedonian version
kroatische Version mazedonische Version

 
Ukrainian/ukrainische Version
Ukrainian version Slovenian version
ukrainische Version slowenische Version

 
bosnische Version/Bosnian version/Version bosnienne
Swedish version Bosnian version
schwedische Version bosnische Version

 
Belgian version Arabic version
belgische Version arabische Version

 
Italian version Dutch version
italienische Version niederländische Version

 
Hungarian version Armenian version
ungarische Version armenische Version

 
Polish version Kazakh version
polnische Version kasachische Version

 
Greek version Estonian version
griechische Version estnische Version

 
Turkmen version Georgian version
turkmenische Version georgische Version

  
Filipino version Latvian version
philippinische Version lettische Version

 
Turkish version Brazil version
türkische Version brasilianische Version

 
Albanian version Kosovar version
albanische Version kosovarische Version


 
 
Bulgarian version
bulgarische Version  
Волфганг Тийде, LL.M.

Експерт по право на Европейския съюз, експерт по проекти свързани с обучение и техническо съдействие

Съветник по въпроси свързани с политика на Европейския съюз, технически съветник и интруктор по правни въпроси на правото за развитие

Бивш научен сътрудник към Катедрата на Професор Доктор Доктор по заслуги Мартин Финке, Декан на Катедрата по въпросите на наказателно право, наказателен процес и право на страните от Източна Европа, Пасауски Университет

Контакт:

Телефон:  +49 3221 2330836
Факс: +49 3212 3046699, +49 3221 2330836
Имейл: wolfgang.tiede@web.de и wolfgang.tiede@gmx.de
Интернет:  , www.wolfgang-tiede.com, www.wolfgang-tiede.de/indexbg.html

Адрес:

Волфганг Тийде,
Чернофлотска 13
04075 Киев
Украйна


 

Основни сфери на специализация и професионален интерес:

- Правни въпроси, свързани с техническо съдействие
- Закони за развитие
- Право на страните от Източна Европа, с фокус върху Украйна, Молдова, Сърбия и Русия

Публикации за справка: http://www.wolfgang-tiede.de

 


23.02.2016 (W.T.)