Wolfgang Tiede


English version/englische Version/Version anglaise
russische Version/Russian version/Version russe
English version Russian version
englische Version russische Version

 
French version/franzoesische Version/Version francaise
deutsche Version/German version/Version allemande
French version German version
französische Version deutsche Version

 
Espanol/spanische Version
Spanish version Serbian version
spanische Version serbische Version

 
Moldovan Version
Moldovan version Romanian version
moldauische Version rumänische Version

 
Croatian/kroatische Version
Croatian version Macedonian version
kroatische Version mazedonische Version

 
Ukrainian/ukrainische Version
Ukrainian version Slovenian version
ukrainische Version slowenische Version

 
bosnische Version/Bosnian version/Version bosnienne
Swedish version Bosnian version
schwedische Version bosnische Version

 
Belgian version Arabic version
belgische Version arabische Version

 
Italian version Dutch version
italienische Version niederländische Version

 
Hungarian version Armenian version
ungarische Version armenische Version

 
Polish version Kazakh version
polnische Version kasachische Version

 
Greek version Estonian version
griechische Version estnische Version

 
Turkmen version Georgian version
turkmenische Version georgische Version
Асс. юр. Волфганг Тиде, LL.M.

Правен експерт, правен советник и експерт за обука при ЕУ

Поранешен научен соработник на Катедрата за кривично право, кривична постапка, како и право на Источна Европа кај проф. д-р Мартин Финке, на универзитетот во Пасау

Контакт:
Тел.:  +49 3221 2330836
Факс: +49 3212 3046699, +49 3221 2330836
E-mail: wolfgang.tiede@web.de
Интернет:  http://www.wolfgang-tiede.de/indexmk.html, http://www.wolfgang-tiede.de

Контакт адреса:
Волфганг Тиде
Червонофлотска 13
04075 Киев
Украина
 

Главни области на стручност и интерес / активности:

  • Германско право
  • Руско и Украинско право
  • Изработка на дисертација за споредба на германското и руското граѓанско право; ментор проф. д-р Александар Трунк, професор на Катедрата за граѓанско и источноевропско право, а истовремено и директор на Институтот за источноевропско право при Универзитетот „ Кристиан Албрехт “ , Кил.


Последна промена на 22.08.2014 (В.T.)